Muži do 35 rokov | 2018

1. cena
Chao Ran Zuo | Čína

2. cena
Piotr Kalina | Poľsko

3. cena
Yuexin Liu | Čína

Osobitné ceny

Interpretačná cena Agentúry na podporu a šírenie hudby Silesia Katowice
Piotr Kalina | Poľsko

Cena organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu
Grzegor Biegas