Muži do 35 rokov  

1. cena
Daniel Domarecki | Poľsko 

2. cena

Xiaodong Xu | Čína

3. cena

Zbigniew Żdżarski | Poľsko 

 

Čestné uznanie 

Bingxuan Li  | Čína

  

Osobitné ceny

Interpretačná cena  Art AIR Center Dolný Kubín Medzinárodný festival Kubínska hudobná jeseň

Daniel Domarecki | Poľsko 

Interpretačná  cena Lidiji Horvat-Dunjko – účasť na Letnej opernej škole v Chorvátsku

 Radek Martinec | Čeká republika