Muži do 35 rokov | 2018

1. cena
Viktor Yankovskyi | Ukrajina 

2. cena
Maroš Gápa | Slovensko 

3. cena
Marcin Konopacki | Poľsko 

 

Čestné uznanie 

Łukasz Kostka | Poľsko                                                           

Martin Filipiak | Poľsko 

 

Osobitné ceny

Interpretačná cena  Art AIR Centre Dolný Kubín Festival Kubínska hudobná jeseň

Martin Filipiak | Poľsko