Dievčatá a chlapci do 12 rokov | 2023

1. cena 
Veronika Šalátová | Slovensko                                          

2. cena
Sebastián Molnár  | Slovensko  

3. cena 
Žofia Mária Šústová | Slovensko 

Čestné uznania
Eliška Bizoňová  | Slovensko

Osobitné ceny

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Eliška Šúpolová  | Slovensko

Cena primátora mesta Vráble najmladšiemu účastníkovi súťaže

Žofia Mária Šústová  | Slovensko