Dievčatá a chlapci do 12 rokov | 2018

1. cena 
Mariya Skidan | Ukrajina

2. cena
Lara Ďurove | Slovensko  

3. cena 
Vanesa Michalíková | Slovensko 

Čestné uznania
Hana Nejedlíková  | Slovensko
Zuzana Škurlová | Slovensko

Osobitné ceny

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Stanislav Molnár  | Slovensko

Cena Jaroslava Krčka za intepretáciu ľudovej piesne 
Vanesa Michalíková | Slovensko 

Cena primátora mesta Vráble najmladšiemu účastníkovi súťaže
Lívia Beňušová  | Slovensko