Dievčatá a chlapci do 12 rokov | 2024

1. cena 
 Linda Remeková| Slovensko                                          

2. cena
Liliana Konečná | Slovensko  

3. cena 
Mia Faganová | Slovensko 

Čestné uznania
Lela Goda | Slovensko
Nina Ližbetin | Slovensko

Osobitné ceny

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Mia Faganová | Slovensko

Cena primátora mesta Vráble najmladšiemu účastníkovi súťaže

Linda Remeková | Slovensko