Dievčatá a chlapci do 12 rokov

1. cena 
Mariya Skidan | Ukrajina

2. cena: 
Lara Ďurove | Slovensko  

3. cena 
Vanesa Michalíková | Slovensko 

 

Čestné uznania

Hana Nejedlíková  | Slovensko
Zuzana Škurlová | Slovensko

Osobitné ceny

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Stanislav Molnár  | Slovensko

Cena Jaroslava Krčka za intepretáciu ľudovej piesne 
Vanesa Michalíková | Slovensko 

Cena primátora mesta Vráble najmladšiemu účastníkovi súťaže
Lívia Beňušová  | Slovensko