Muži do 24 rokov | 

1. cena

2. cena
Matúš Čík | Slovensko         

3. cena
Daniel Domarecki | Poľsko

 

Čestné uznanie

Maciej Parkita | Poľsko