Muži do 24 rokov

1. cena
Marko Antolković | Chorvátsko

2. cena
Lovro Kotník | Slovinsko 

3. cena
Adrian Janus | Poľsko

 

Čestné uznanie

Krištof Koleznik | Slovinsko

Eryk Lasota | Poľsko 

 

Cena organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu

Miroslava Matisová | Slovensko