Muži do 24 rokov  

2. cena
Viliam Kozánek | Slovensko         
3. cena: Bojan Medić | Srbsko 

 

Čestné uznanie

Kacper Kostrzewski | Poľsko  

 

Osobitné ceny

Interpretačná  cena Lidiji Horvat-Dunjko – účasť na Letnej opernej škole v Chorvátsku

Viliam Kozánek | Slovensko

Bojan Medić | Srbsko 

Kacper Kostrzewski | Poľsko