Muži do 24 rokov | 2018

1. cena
Marko Antolković | Chorvátsko

2. cena
Lovro Kotník | Slovinsko 

3. cena
Adrian Janus | Poľsko

Čestné uznanie
Krištof Koleznik | Slovinsko
Eryk Lasota | Poľsko

Cena organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu
Miroslava Matisová | Slovensko