Dievčatá a chlapci do 18 rokov | 2024

1. cena
Paula Bička | Lotyšsko

2. cena
Ľuboš Kováč | Slovensko

Čestné uznania
Levente Molnár | Slovensko


Osobitné ceny

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Ľuboš Kováč | Slovensko