Dievčatá a chlapci do 18 rokov | 2018

1. cena
Nina Križová | Slovensko

2. cena
Eva Lavriha | Slovinsko

3. cena
Tatiana Smirnova | Rusko 

Čestné uznania
Denis Zjatik | Slovensko
Magdaléna Matisová | Slovensko 

Osobitné ceny

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Denis Zjatik | Slovensko

Cena Jaroslava Krčka za interpretáciu ľudovej piesne
Nina Križová | Slovensko