Dievčatá a chlapci do 18 rokov | 2023

1. cena
Daniela Hrubčová| Slovensko

2. cena
Štefan Bartko | Slovensko

3. cena
Kristína Buzinkayová | Slovensko

Čestné uznania
Klára Šillo | Slovensko


Osobitné ceny

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Klára Šillo | Slovensko