Ženy do 35 rokov | 2023

1. cena
Aleksandra Blanik | Poľsko

2. cena
Katarína Kurucová | Slovensko

3. cena
Monika Radecka | Poľsko 

 

Čestné uznanie
Veronika Zaplatilová | Česká republika 
Dominika Isabell Markova | Slovensko 

 

Osobitné ceny

Interpretačná cena Art AIR Centra – Koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska hudobná jeseň

Veronika Zaplatilová | Česká republika 

Interpretačná cena Filharmonia Zabrzańska

Aleksandra Blanik  | Poľsko

Interpretačná cena Bachovej spoločnosti na Slovensku

Jana Margová  | Slovensko