Ženy do 35 rokov | 2018

1. cena
Marta Gamrot-Wrzoł | Poľsko

2. cena
Dorota Zawadska | Poľsko

3. cena
Karolina Borodziuk  | Poľsko 

Čestné uznanie
Dominika Dobrolińska | Poľsko 
Justyna Bujak | Poľsko 

Osobitné ceny

Interpretačná cena Agentúry na podporu a šírenie hudby Silesia Katowice
Justyna Bujak | Poľsko 

Interpretačná cena Art AIR Centra – Koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska hudobná jeseň
Marta Gamrot-Wrzoł | Poľsko

Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora
Veronika Hutová | Slovensko