Ženy do 24 rokov

1. cena
Barbara Čechová | Slovensko

2. cena
Magdalena Makowska - Pabich | Poľsko

3. cena
Katarzyna Poździał | Poľsko

 

Čestné uznania

Tea Zec | Chorvátsko                                                                  Martina  Mojžišová | Slovensko

 

Osobitné ceny 

Interpretačná cena EMCY (European Union of Music Competitions for Youth)
Barbara Čechová | Slovensko

Cena "EMCY Slovakia" za objavnú dramaturgiu 
Irma Dragičević | Chorvátsko