Ženy do 24 rokov | 2023

1. cena
Wiktoria Wojdyła | Poľsko 

2. cena
Teodora Marić | Srbsko 

3. cena
Anna Škubová | Slovensko,  Ružica Miletić | Srbsko                                                                     

Čestné uznania
Sofija Sviderski | Srbsko, Tatjana Obradović | Srbsko, Tifffani Lavríková | Slovensko

 

Osobitné ceny 

Cena "EMCY Slovakia" za objavnú dramaturgiu 
Sofija Sviderski | Srbsko