Ženy do 24 rokov | 2018

1. cena
Barbara Čechová | Slovensko

2. cena
Magdalena Makowska-Pabich | Poľsko

3. cena
Katarzyna Poździał | Poľsko

Čestné uznania
Tea Zec | Chorvátsko
Martina  Mojžišová | Slovensko

Osobitné ceny 

Interpretačná cena EMCY (European Union of Music Competitions for Youth)
Barbara Čechová | Slovensko

Cena "EMCY Slovakia" za objavnú dramaturgiu 
Irma Dragičević | Chorvátsko