Ženy do 24 rokov | 2024

1. cena
Victoria Lavrova | Rusko  

2. cena
Jinyu Liu| Čína

3. cena
Magdalena Wójciak | Poľsko                                                           

Čestné uznania

Liliana Polak | Poľsko      

Wictoria Boroń | Poľsko      

Marija Žalac | Chorvátsko

                 

Osobitné ceny 

Interpretačná  cena Lidiji Horvat-Dunjko – účasť na Letnej opernej škole v Chorvátsku

Wictoria Boroń | Poľsko