2016

1. cena: Filip Tonka | Slovensko
2. cena: Petra Krajčová | Slovensko
3.cena: Ema Huliaková | Slovensko

1. cena: Tia Pikija | Chorvátsko
2. cena: Alan Patkoló | Slovensko
3. cena: Tünde Lucskayová | Slovensko

1. cena: Talita Sofia Komelj | Slovinsko
2. cena: Adam Kamieniecki | Poľsko
3. cena: Tereza Papoušková | Česká republika

1. cena: Veronika Bilová | Slovensko
2. cena: Dominika Dobrolińska | Poľsko
3. cena: Kamila Nowak | Poľsko

1. cena: Pawel Trojak | Poľsko
2. cena: Jan Szurgot | Poľsko
3. cena: Maciej Gorczyczyński | Poľsko

1. cena: Adriana Banásová | Slovensko
2. cena: Katarína Mikšíková | Slovensko
3. cena:Paulina Magaj | Poľsko

1. cena: Hongyu Chen | Čína
2. cena: Aliaksandr Bardasau | Bielorusko
3. cena: Peter Račko | Slovensko