Dievčatá a chlapci do 15 rokov | 2023

1. cena
Adam Dovičic | Slovensko

2. cena
Jozef Václavík | Slovensko 

3. cena
Šimon Šillo | Slovensko

Čestné uznania                                                                                       

Hana Udvardiová | Slovensko                                                                   

Eva Kovářová | Slovensko

Timotej Košút | Slovensko

 

Osobitné ceny

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Eva Kovářová