Dievčatá a chlapci do 15 rokov

1. cena
Daniel Szaniszló | Slovensko

2. cena
Vira Skybytska | Ukrajina

3. cena
Kristián Guttek | Slovensko

 

Čestné uznania

Katarína Sadloňová | Slovensko
Sarah Beľaňová | Slovensko

Osobitné ceny

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Daniel Szaniszló | Slovensko

Cena Jaroslava Krčka za interpretáciu ľudovej piesne

Daniel Szaniszló | Slovensko