Dievčatá a chlapci do 12 rokov

1. cena
Filip Tonka | Slovensko

2. cena
Jakub Zboray | Slovensko

3.cena
Hana Nejedlíková | Slovensko

Čestné uznania

Ema Huliaková | Slovensko
Simona Maslíková | Slovensko
Samuel Chromiak | Slovensko

Osobitné ceny

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Filip Tonka | Slovensko

Cena Dětské opery Praha
Filip Tonka | Slovensko

Cena primátora mesta Vráble najmladšiemu účastníkovi súťaže
Nela Ližbetín | Slovensko