Muži do 35 rokov

1. cena
Michał Prószyński | Poľsko

2. cena
Maciej Falkiewicz | Poľsko

3. cena
Choi Wonhyeok | Kórea

Čestné uznanie
Dávid Tarnai | Maďarsko
Łukasz Skrobek | Poľsko
Dawid Biwo | Poľsko

Osobitné ceny

Interpretačná cena Medzinárodnej letnej hudobnej školy Pucisca profesorky Lidie Horvat-Dunjko
Dawid Biwo | Poľsko

Interpretačná cena Agentúry na podporu a šírenie hudby Silesia Katowice
Michał Prószyński | Poľsko

Cena organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu
Laura Kluwak-Sobolewska