Dievčatá a chlapci do 18 rokov

1. cena
Adam Cinac | Slovinsko

2. cena
Glória Nováková | Slovensko

3. cena
Ana Plahutnik | Slovinsko

Čestné uznania

Martin Kozjek | Slovinsko
Anna Škubová | Slovensko

Osobitné ceny

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Anna Škubová | Slovensko

Cena Detskej opery Praha
Bence Szabó | Slovensko

Interpretačná cena Detskej opery Praha
Adam Cinac | Slovinsko