Dievčatá a chlapci do 15 rokov

1. cena
Vira Skybytska | Ukrajina

2. cena
Vanda Vinecká | Česká republika

3. cena
Zuzana Klaptocz | Poľsko

Čestné uznania

Kateřina Kurcová | Česká republika
Katarína Sadloňová | Slovensko
Natália Brodová | Slovensko

Osobitné ceny

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Kateřina Kurcová | Česká republika

Cena Detskej opery Praha
Vanda Vinecká | Česká republika