Ženy do 24 rokov

1. cena
Sylwia Ziółkowska | Poľsko

2. cena
Tatiana Hajzušová  | Slovensko

3. cena
Nicole Segíňová | Slovensko

Čestné uznania

Katarína Brenčič | Slovinsko
Šárka Neprašová | Česká republika
Brina Šket | Slovinsko

Osobitné ceny

Cena EMCY Slovakia za objavnú dramaturgiu
Nicole Segíňová | Slovensko