Ženy do 35 rokov

1. cena
Michaela Kraus | Slovensko

2. cena
Katarzyna Ćwiek | Poľsko

3. cena
Jiheon Lee | Nemecko

Čestné uznanie

Monika Jägerová | Česká republika
Tereza Hořejšová | Česká republika

Osobitné ceny

Interpretačná cena Opery Slovenského národného divadla
Katarzyna Ćwiek | Poľsko

Interpretačná cena Hudobného centra
Michaela Kraus | Slovensko
Belinda Sandiová | Slovensko

Interpretačná cena súboru starej hudby Musica aeterna
Renata Bicánková | Česká republika

Interpretačná cena predsedu Rady pre vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska
Tereza Hořejšová | Česká republika

Interpretačná cena Art AIR Centra – Koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska hudobná jeseň
Michaela Kraus | Slovensko

Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora
Belinda Sandiová | Slovensko