Muži do 24 rokov

1. cena
Jan Bukowski | Poľsko

2. cena
Jan Kukal | Česká republika 

3. cena
Grzegorz Zajączkowski | Poľsko

Cena organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu
Dominika Anna Peszko | Poľsko