Muži do 35 rokov

1. cena
Hongyu Chen | Čína

2. cena
Aliaksandr Bardasau | Bielorusko

3. cena
Peter Račko | Slovensko

Čestné uznanie
Leszek Holec | Poľsko
Slawek Broś | Poľsko

Osobitné ceny

Interpretačná cena Medzinárodnej letnej hudobnej školy MIRULA OPERA SCHOOL
Slawek Broś | Poľsko

Cena organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu
Xénia Maskalíková | Slovensko