Dievčatá a chlapci do 18 rokov

1. cena
Talita Sofia Komelj | Slovinsko

2. cena
Adam Kamieniecki | Poľsko

3. cena
Tereza Papoušková | Česká republika

Čestné uznania
Vojtech Pošvář | Česká republika
Barbora Diňová | Slovensko

Osobitné ceny

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Vojtech Pošvář | Česká republika