Dievčatá a chlapci do 15 rokov

1. cena
Tia Pikija | Chorvátsko

2.cena
Alan Patkoló | Slovensko

3. cena
Tünde Lucskayová | Slovensko

Čestné uznania
Dušan Varga | Slovensko
Kateřina Kurcová | Česká republika

Osobitné ceny

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Dušan Varga | Slovensko