Ženy do 35 rokov

1. cena
Adriana Banásová | Slovensko

2. cena
Katarína Mikšíková | Slovensko

3. cena
Paulina Magaj | Poľsko

Čestné uznanie
Jarmila Balážová | Slovensko
Patrycja Tańczyk | Poľsko

Osobitné ceny

Interpretačná cena Štátnej opery Banská Bystrica
Adriana Banásová | Slovensko

Interpretačná cena Agentúry na podporu a šírenie hudby Silessia Katowice
Mária Havriľáková | Slovensko

Interpretačná cena Hudobného centra
Adriana Banásová | Slovensko
Katarína Mikšíková | Slovensko

Interpretačná cena Art AIR Centra Dolný Kubín – Koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Oravská hudobná jeseň
Katarína Mikšíková | Slovensko

Cena Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za intepretáciu starej hudby
Mária Havriľáková | Slovensko

Cena Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za intepretáciu hudby 20. soročia
Adriana Banásová | Slovensko