Dievčatá a chlapci do 12 rokov

1. cena
Filip Tonka | Slovensko

2. cena
Petra Krajčová | Slovensko

3.cena
Ema Huliaková | Slovensko

Čestné uznania
Laura Hozová | Slovensko
Sofia Fašanoková |Slovensko

Osobitné ceny

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Petra Krajčová | Slovensko

Cena primátora mesta Vráble najmladšiemu účastníkovi súťaže
Laura Hozová | Slovensko