Ženy do 24 rokov

1. cena
Veronika Bilová | Slovensko

2. cena
Dominika Dobrolińska | Poľsko

3. cena
Kamila Nowak | Poľsko

Čestné uznania
Carmen Ferenceiová | Slovensko
Ania Malesza | Poľsko

Osobitné ceny

Cena Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za intepretáciu sakrálnej hudby
Katarína Hozlárová | Slovensko

Cena Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za intepretáciu hudby 20. storočia
Silwia Pietrzak | Poľsko