Muži do 24 rokov

1. cena
Pawel Trojak | Poľsko

2. cena
Jan Szurgot | Poľsko

3. cena
Maciej Gorczyczyński | Poľsko

Čestné uznanie
Wojciech Rasiak | Poľsko
Bartosz Gorzkowski | Poľsko

Osobitné ceny

Cena EMCY Slovakia za najlepšiu dramaturgiu
Jan Szurgot | Poľsko

Cena Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za intepretáciu starej hudby
Bartosz Gorzkowski | Poľsko

Cena organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu
Grzegorz Biegas | Poľsko