Dievčatá a chlapci do 12 rokov

1. cena
Simon Molnár / Slovensko

2. cena
Petra Krajčová / Slovensko

3.cena
Viktória Bračíková / Slovensko

Osobitná cena Cena Matice slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Filip Tonka / Slovensko

Cena primátora mesta Vráble najmladšiemu účastníkovi súťaže
Filip Tonka / Slovensko