Dievčatá a chlapci do 18 rokov

1. cena
Sylvie Sedlecká / Česká republika

2. cena
Ondřej Potuček / Česká republika

3. cena
Lea Hudzíková / Slovensko

Osobitné ceny

Osobitná cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Katarína Ľašová / Slovensko