Ženy do 24 rokov

1. cena
Antonia Dunjko / Chorvátsko

2. cena
Klaudia Moździerz / Poľsko

3. cena
Natalia Skrycka / Poľsko

Osobitné ceny

Čestné uznanie
Erika Szabóová / Slovensko
Tina Drole / Rakúsko
Jolana Slavíková / Česká republika

Interpretačná cena Medzinárodných interpretačných kurzov Zábřeh za najlepšiu interpretáciu skladby obdobia baroka
Patrycja Tańczyk / Poľsko

Interpretačná cena Opernej školy prof. Lídije Horvat-Dunjko
Lucia Komorovská / Slovensko