Dievčatá a chlapci do 15 rokov

1. cena
Vincenc Ignác Novotný / Česká republika

2.cena
Benjamín Rudík / Slovensko

3. cena
Viktória Stachová / Slovensko

Osobitná cena Cena Matice slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Viola Dvorníková / Slovensko