Ženy do 35 rokov

1. cena
Eva Bodorová / Slovensko

2. cena
Katrin Targo / Estónsko

3. cena
Zofia Garganisz / Poľsko

Osobitné ceny

Čestné uznanie
Katarína Bandryová / Slovensko
Eva Dworschak / Rakúsko

Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora
Katarína Bandryová / Slovensko

Interpretačná cena Múzea Spiša
Veronika Šottníková / Slovensko

Interpretačná cena Bachovej spoločnosti na Slovensku
Lucyna Jarząbek / Poľsko

Interpretačná cena Medzinárodného festivalu MUSICA SACRA Nitra 2015
Katrin Targo / Estónsko

Vecná cena Hudobného centra
Eva Dworschak / Rakúsko