Muži do 35 rokov

1. cena
Damian Wilma / Poľsko

2. cena
Marek Pobuda / Slovensko

3. cena
Jevgenij Golubčikov / Rusko

Osobitné ceny

Čestné uznanie
Jan Ericsson / Česká republika

Cena EMCY Slovakia za najlepšiu dramaturgiu
Jevgenij Golubčikov / Rusko

Interpretačná cena Inštitútu Silessia Katowice
Damian Wilma / Poľsko

Interpretačná cena Medzinárodného festivalu MUSICA SACRA Nitra 2015
Jan Ericsson / Česká republika

Interpretačná cena Štátnej opery Banská Bystrica
Damian Wilma / Poľsko

Interpretačná cena ISCM Slovakia – Slovenskej sekcie Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu
Marek Pobuda / Poľsko

Vecná cena Hudobného centra
Damian Wilma / Poľsko

Cena organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu
Alicja Tarczykowska / Poľsko