Muži do 24 rokov

1. cena
Adam Kutny / Poľsko

2. cena
Piotr Maciejowski / Poľsko

3. cena
Wojciech Rasiak / Poľsko

Osobitné ceny

Čestné uznanie
Daniel Gutman / Rakúsko

Intepretačná cena Inštitútu Silessia Katovice
Adam Kutny / Poľsko