Dievčatá a chlapci do 12 rokov

1. cena
Pavol Jozafát Székely / Slovensko

2. cena
Filip Tonka / Slovensko

3.cena
Viktória Bračíková / Slovensko

Čestné uznania
Petra Krajčiová / Slovensko
Simon Molnár / Slovensko

Cena primátora mesta Vráble najmladšiemu účastníkovi súťaže
Matúš Fülöp / Slovensko