Muži do 24 rokov

1. cena
Albert Memeti / Poľsko

2. cena
Bartosz Nowak / Poľsko

3. cena
Paveł Brożek / Poľsko

Osobitné ceny

Čestné uznanie
Bartołmiej Sarna / Poľsko
Radosław Góra / Poľsko
Toni Nežić / Chorvátsko

Cena EMCY Slovakia za objavnú dramaturgiu
Radosław Góra / Poľsko

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby autora 20. storočia
Paveł Brożek / Poľsko

Cena za najlepšiu interpretáciu sakrálneho diela
Toni Nežić / Chorvátsko