Ženy do 35 rokov

1. cena
Gayane Babadjanyan / Rusko

2. cena
Ivanna Komarevych / Ukrajina

3. cena
Agnieszka Niewiadomska / Poľsko

Osobitné ceny

Čestné uznanie
Sylwia Frączek / Poľsko
Marianna Gelenekyová / Slovensko
Belinda Sandiová / Slovensko
Štefica Stipančević / Slovinsko

Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora
Belinda Sandiová / Slovensko

Cena predsedu Rady pre vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska za najlepšiu interpretáciu sakrálnej skladby
Marianna Gelenekyová / Slovensko

Interpretačná cena Bachovej spoločnosti na Slovensku
Jarmila Balážová / Slovensko

Interpretačná cena Art AIR Centra Dolný Kubín – Koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Oravská hudobná jeseň 2016
Sylwia Frączek / Poľsko

Interpretačná cena Múzea Spiša
Marianna Gelenekyová / Slovensko