Ženy do 24 rokov

1. cena
Slávka Zámečníková / Slovensko

2. cena
Magdalena Marchewka / Poľsko

3. cena
Hanna Okońska / Poľsko

Osobitné ceny

Čestné uznanie
Veronika Bilová / Slovensko

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby 20. storočia
Hanna Okońska / Poľsko

Cena za najlepšiu interpretáciu sakrálnej skladby
Nicola Segíňová / Slovensko

Interpretačná cena členky poroty Martiny Macko: Recitálový koncert v Museu umění Olomouc v rámci programu Lea Vítková, sólistka opery Moravského divadla Olomouc, uvádí...
Katarzina Jablońska / Poľsko