Dievčatá a chlapci do 18 rokov

1. cena
Veronika Čopková / Slovensko

2. cena
Dávid Šavlík / Slovensko

3. cena
Eva Sábliková / Česká republika

Osobitné ceny

Čestné uznania
Barbora Diňová / Slovensko
Sylwia Salamońska / Poľsko