2019

Program súťaže – kategórie I, II a III

29. apríl 

8.00 – 9.00 Prezentácia účastníkov súťaže a losovanie poradia – kategórie I, II, III
9.15          Otvorenie XX. ročníka IUVENTUS CANTI
9.30          1. kolo súťaže – kategória I
10.45         Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže – kategória I
10.45         1. kolo súťaže – Kategória II
12.00         Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže – kategória II
12.00         1. kolo súťaže – kategória III
13.00         Obed
13:15         Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže – kategória III
14:30         2. kolo súťaže – kategórie I, II, III
17.00         Projekcia filmu Imrich Godin                                                      17:30         Seminár                                                                                    18:00         Vyhlásenie výsledkov a koncerte víťazov  

 

Program súťaže – kategórie IV, V

29. apríl 

18.00 – 21.00 Prezentácia účastníkov / kategórie IV, V
19.00    Individuálne skúšky s korepetítorom

30. apríl 

8.00 – 9.00 Prezentácia účastníkov súťaže a losovanie poradia / kategórie IV, V
9.15    1. kolo súťaže / kategória IV
13.00  Obed
15.00  Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže / kategória IV
15.00  1. kolo súťaže / kategória V
18.00  Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže / kategória V

1. máj 

9.00     2. kolo súťaže / kategória IV
13.00   Obed
14.00   2. kolo súťaže / kategória V
17.00  Vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov

Program súťaže – kategórie VI, VII

1. máj 

18.00 – 21.00 Prezentácia účastníkov / kategórie VI, VII
19.00    Individuálne skúšky s korepetítorom

2. máj 

7.30 – 8.30 Prezentácia účastníkov súťaže, losovanie poradia / kategórie VI,VII 
9.00    1. kolo súťaže / Kategória VI
13.00   Obed
15.00   Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže / kategória VI
15.00   1. kolo súťaže – kategória VII
19.00   Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže / kategória VII

3. máj 

10.00    2. kolo súťaže / kategória VI
13.00    Obed
14.00    2. kolo súťaže / Kategória VII
18.00   Vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov