IUVENTUS CANTI 2021

Program súťaže pre kategórie I, II a III

20. jún
19.00 – 21.00 Prezentácia účastníkov súťaže losovanie poradia 
19.00  Individuálne skúšky s korepetítorom a akustické skúšky

21. jún

7:30  Testovanie účastníkov súťaže /Mobilné odberové miesto Hlavná ulica č.34
8.30 – 9.30 Prezentácia účastníkov súťaže, losovanie poradia
9.45 Otvorenie Speváckej súťaže Imricha Godina IUVENTUS CANTI 
10.00  Prvé kolo súťaže  –  kategória I
10.30 Prvé kolo súťaže –  kategória II
11.30 Prvé kolo súťaže – kategória III
13:00 Obed
14.00 Druhé kolo súťaže v kategórii – kategória I, II, III
17:00 Seminár
18:00 Vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov

Program súťaže pre kategórie IV, V

21. jún
19.00 – 21.00 Prezentácia účastníkov losovanie poradia 
19.00  Individuálne skúšky s korepetítorom a akustické skúšky

22. jún

7:30  Testovanie účastníkov súťaže /Mobilné odberové miesto Hlavná ulica č.34
8.30 – 9.30 Prezentácia účastníkov súťaže, losovanie poradia
9.30  Prvé kolo súťaže – kategória IV 
13.00 Obed 
14.00 Prvé kolo súťaže – kategória V
18.00 Zverejnenie výsledkov  

23. jún
10.00 Druhé kolo súťaže – kategória IV
13.00 Obed 
14.00 Druhé kolo súťaže – kategória V
18.00 Vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov  

Program súťaže pre kategórie VI, VII 

23. jún
19.00 – 21.00 Prezentácia účastníkov losovanie poradia 
19.00  Individuálne skúšky s korepetítorom a akustické skúšky

24. jún
7:30  Testovanie účastníkov súťaže /Mobilné odberové miesto Hlavná ulica č.34
8.30 – 9.30 Prezentácia účastníkov súťaže, losovanie poradia
9.30  Prvé kolo súťaže – kategória VI
13.00 Obed 
14.00 Prvé kolo súťaže – kategória VII 
18.00 Zverejnenie výsledkov  

25. jún
10.00 Druhé kolo súťaže – kategória VI
13.00 Obed 
14.00 Druhé kolo súťaže – kategória VII
18.00 Vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov 


Program je predbežný. Zmena programu vyhradená.