2018

Program súťaže – kategórie I, II a III

15. október

8.00 – 9.00 Prezentácia účastníkov súťaže a losovanie poradia – kategórie I, II, III
9.15 Otvorenie XXI. ročníka IUVENTUS CANTI
9.30 1. kolo súťaže – kategória I
10.30 Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže – kategória I
10.30 1. kolo súťaže – Kategória II
11.30 Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže – kategória II
11.30 1. kolo súťaže – kategória III
13.00 Obed
15.00 2. kolo súťaže – kategórie I, II, III
17.30 Seminár
18.00 Vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov

Program súťaže – kategórie IV, V

15. október

18.00 – 21.00 Prezentácia účastníkov – kategórie IV, V
19.00 Individuálne skúšky s korepetítorom

16. október

8.00 – 9.00 Prezentácia účastníkov súťaže a losovanie poradia – kategórie IV, V
9.15 1. kolo súťaže – kategória IV
13.00 Obed
15.00 Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže – kategória IV
15.00 1. kolo súťaže – Kategória V
18.00 Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže – kategória V

17. október

9.00 2. kolo súťaže – kategória IV
13.00 Obed
14.00 2. kolo súťaže – kategória V
17.00 Vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov

Program súťaže – kategórie VI, VII

17. október

18.00 – 21.00 Prezentácia účastníkov – kategórie VI, VII
19.00 Individuálne skúšky s korepetítorom

18. október

7.30 – 8.30 Prezentácia účastníkov súťaže a losovanie poradia – kategórie VI, VII
9.00 1. kolo súťaže – Kategória VI
13.00 Obed
15.00 Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže – kategória VI
15.00 1. kolo súťaže – kategória VII
19.00 Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže – kategória VII

19. október

10.00 2. kolo súťaže – kategória VI
13.00 Obed
14.00 2. kolo súťaže – Kategória VII
18.00 Vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov