IUVENTUS CANTI 2024

Za umiestnenie na prvých troch miestach v nižších vekových kategóriách – v kategóriách I, II, III poskytuje organizátor súťažiacim vecné ceny.

Za umiestnenie na prvých troch miestach vo vyšších vekových kategóriách – v kategóriách IV, V, VI a VII poskytuje organizátor súťažiacim finančné ceny:

Kategória IV – ženy do 24 rokov
1. cena: 500 €
2. cena: 300 €
3. cena: 150 €

Kategória V – muži do 24 rokov
1. cena: 500 €
2. cena: 300 €
3. cena: 150 €

Kategória VI – ženy do 35 rokov
1. cena: 1000 €
2. cena:   600 €
3. cena:   300 €

Kategória VII – muži do 35 rokov
1. cena: 1000 €
2. cena:   600 €
3. cena:   300 €


Hlavné ceny sú nedeliteľné.


Okrem hlavných cien udeľuje porota aj čestné uznania a osobitné ceny.