IUVENTUS CANTI SLOVAKIA 2021

Za umiestnenie na prvých troch miestach v nižších vekových kategóriách – v kategóriách I, II, III poskytuje organizátor súťažiacim vecné ceny.

Za umiestnenie na prvých troch miestach vo vyšších vekových kategóriách – v kategóriách IV, V, VI a VII poskytuje organizátor súťažiacim finančné ceny:

Kategória IV – ženy do 24 rokov
1. cena: 400 €
2. cena: 200 €
3. cena: 100 €

Kategória V – muži do 24 rokov
1. cena: 400 €
2. cena: 200 €
3. cena: 100 €

Kategória VI – ženy do 35 rokov
1. cena: 800 €
2. cena: 400 €
3. cena: 200 €

Kategória VII – muži do 35 rokov
1. cena: 800 €
2. cena: 400 €
3. cena: 200 €


Hlavné ceny sú nedeliteľné.


Okrem hlavných cien udeľuje porota aj čestné uznania a osobitné ceny.