• Súťaž prebieha vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble. Prezentácia a losovanie poradia účastníkov súťaže sa koná vo vestibule Mestského úradu Vráble na prízemí.
  • Cvičné miestnosti zabezpečuje organizátor súťaže súťažiacim v triedach Základnej umeleckej školy Imricha Godina – v budove Mestského úradu Vráble.
  • Organizačný výbor súťaže sa nachádza v kancelárii Základnej umeleckej školy Imricha Godina na prvom poschodí Mestského úradu.
  • Poradie súťažiacich sa zverejňuje na dverách súťažnej miestnosti veľkej zasadačky Mestského úradu Vráble.
  • Informačná tabuľa súťaže obsahujúca rozpis cvičných miestností, výsledky prvého kola súťaže, ako i ďalšie aktuálne informácie, sa nachádza vo vestibule Mestského úradu Vráble na prízemí.
  • Akustické skúšky v súťažnej miestnosti sa konajú večer pred začiatkom prvého kola súťaže: 21., 22., 24. apríl 2024 v čase od 19.00 do 22.00. V prípade záujmu o akustickú skúšku sa súťažiaci zapíše do rozvrhu akustických skúšok vo vestibule Mestského úradu Vráble.
  • V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.