Súťaž prebieha vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble.

Prezentácia a losovanie poradia účastníkov súťaže sa koná vo vestibule Mestského úradu Vráble na prízemí.

Cvičné miestnosti zabezpečuje organizátor súťaže súťažiacim v triedach Základnej umeleckej školy Imricha Godina – v budove Mestského úradu Vráble.

Organizačný výbor súťaže sa nachádza v kancelárii Základnej umeleckej školy Imricha Godina na prvom poschodí Mestského úradu.

Poradie súťažiacich sa zverejňuje na dverách súťažnej miestnosti veľkej zasadačky Mestského úradu Vráble.

Informačná tabuľa súťaže obsahujúca rozpis cvičných miestností, výsledky prvého kola súťaže, ako i ďalšie aktuálne informácie, sa nachádza vo vestibule Mestského úradu Vráble na prízemí.

Akustické skúšky v súťažnej miestnosti sa konajú večer pred začiatkom prvého kola súťaže: 20., 21., 23. júna 2021 v čase od 19.00 do 22.00.

V prípade záujmu o akustickú skúšku sa súťažiaci zapíše do rozvrhu akustických skúšok o 19.00 vo vestibule Mestského úradu Vráble.

V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

Ak bude súťaž zrušená pre pandémiu COVID-19 organizátor účastníkom súťaže poplatky vracia.