IUVENTUS CANTI 2018 XX. ročník 15. – 19. októbra 2018

Súťaž vznikla v roku 1993. Jej cieľom je prispievať k zvyšovaniu umeleckej úrovne spevu na umeleckých školách a tým napomáhať výchove mladých spevákov. Súťaž IUVENTUS CANTI vyhlasovanú Ministerstvom školstva SR každoročne organizuje Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble a mesto Vráble na počesť slávneho vrábeľského rodáka, operného speváka európskeho mena a významného pedagóga Doc. Imricha Godina. Súťaž vytvára podmienky na prezentáciu mladých talentovaných spevákov. Ukazuje smer súčasného trendu slovenskej speváckej školy i škôl iných národov. Pre mnohých mladých spevákov znamená úspešný štart na Godinovej speváckej súťaži rozhodujúci krok na profesionálnu dráhu, na európske koncertné pódia i operné scény.

 

Zameranie: Klasický sólový spev
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Organizátor: Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble, Mesto Vráble
Vekové obmedzenie: do 35 rokov
Miesto konania: Vráble, Mestský úrad