Z dôvodu pandémie šírenia nového koronavírusu (COVID-19) meníme termín súťaže: 

XXII. ročník 9. – 13. november  2020

Zameranie: Klasický sólový spev
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Organizátor: Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble
Vekové obmedzenie: do 35 rokov
Miesto konania: Vráble, Mestský úrad
Termín uzávierky prihlášok: 30. september  2020
Elektronická prihláška

Súťaž vznikla v roku 1993. Jej cieľom je prispievať k zvyšovaniu umeleckej úrovne spevu na umeleckých školách a tým napomáhať výchove mladých spevákov. Súťaž IUVENTUS CANTI vyhlasovanú Ministerstvom školstva SR každoročne organizuje Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble  na počesť slávneho vrábeľského rodáka, operného speváka európskeho mena a významného pedagóga Doc. Imricha Godina. Súťaž vytvára podmienky na prezentáciu mladých talentovaných spevákov. Ukazuje smer súčasného trendu slovenskej speváckej školy i škôl iných národov. Pre mnohých mladých spevákov znamená úspešný štart na Godinovej speváckej súťaži rozhodujúci krok na profesionálnu dráhu, na európske koncertné pódia i operné scény.