XXI. ročník IUVENTUS CANTI 2019

Kategória I
Dievčatá a chlapci do 12 rokov narodení po 29. apríli 2007 vrátane

Kategória II
Dievčatá a chlapci do 15 rokov narodení po 29. apríli 2004 vrátane

Kategória III 
Dievčatá a chlapci do 18 rokov narodení po 29. apríli 2001 vrátane

Kategória IV 
Ženy do 24 rokov narodené po 30. apríli 1995 vrátane

Kategória V 
Muži do 24 rokov narodení po 30. apríli 1995 vrátane

Kategória VI 
Ženy do 35 rokov narodené po 2. máji 1984 vrátane

Kategória VII 
Muži do 35 rokov narodení po 2. máji 1984 vrátane