Odovzdávanie cien a koncert víťazov kategórií VI a VII
29. apríla 2016