Odovzdávanie cien a koncert víťazov kategórií I, II a III
20. apríla 2015

Odovzdávanie cien a koncert víťazov kategórií IV a V
22. apríla 2015

Odovzdávanie cien a koncert víťazov kategórií VI a VII
24. apríla 2015