Vytlačiť

2020

Program súťaže – kategórie I, II a III

27. apríl 

8.00 – 9.00 Prezentácia účastníkov súťaže, losovanie poradia 
9.15          Otvorenie XXII. ročníka IUVENTUS CANTI
9.30          1. kolo súťaže – kategória I
10.45         Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže – kategória I
10.45         1. kolo súťaže – Kategória II
12.00         Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže – kategória II
12.00         1. kolo súťaže – kategória III
13.00         Obed
13:15         Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže – kategória III
14:30         2. kolo súťaže                                                                                17:00         Seminár                                                                                
18:00         Vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov                                                                            

Program súťaže – kategórie IV, V

27. apríl 

18.00 – 21.00 Prezentácia účastníkov / kategórie IV, V
19.00             Individuálne skúšky s korepetítorom

28. apríl 

8.00 – 9.00    Prezentácia účastníkov súťaže a losovanie poradia / kategórie IV, V
9.15               1. kolo súťaže / kategória IV
13.00             Obed
15.00             Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže / kategória IV
15.00             2. kolo súťaže / kategória V
18.00             Zverejnenie ýsledkov 1. kola súťaže / kategória V

29. apríl  

9.00                2. kolo súťaže / kategória IV
13.00              Obed
14.00              2. kolo súťaže / kategória V
17.00  Vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov

 

Program súťaže – kategórie VI, VII

29. apríl  

18.00 – 21.00 Prezentácia účastníkov / kategórie VI, VII
19.00             Individuálne skúšky s korepetítorom

30. apríl  

7.30 – 8.30      Prezentácia účastníkov súťaže, losovanie poradia 
9.00                1. kolo súťaže / Kategória VI
13.00              Obed
15.00              Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže / kategória VI
15.00              1. kolo súťaže – kategória VII
19.00              Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže / kategória VII

1. máj 

10.00              2. kolo súťaže / kategória VI
13.00              Obed
14.00              2. kolo súťaže / Kategória VII
18.00              Vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov