Vytlačiť

2020

Program súťaže pre kategórie I, II a III

9. november 
8.00 – 9.00 Prezentácia účastníkov súťaže, losovanie poradia
9.15 Otvorenie XXII. ročníka IUVENTUS CANTI
9.30 Prvé kolo súťaže v kategórii I
10.45 Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže v kategórii I
10.45 Prvé kolo súťaže v kategória II
12.00 Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže v kategórii II
12.00 Prvé kolo súťaže v kategórii III
13.00 Obed
13:15 Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže v kategórii III
14:30 Druhé kolo súťaže
17:00 Seminár
18:00 Vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov

Program súťaže pre kategórie IV, V

9. november 
18.00 – 21.00 Prezentácia účastníkov v kategóriách IV, V
19.00 Individuálne skúšky s korepetítorom

10. november 
8.00 – 9.00 Prezentácia účastníkov súťaže a losovanie poradia v kategóriách IV, V
9.15 Prvé kolo súťaže v kategórii IV
13.00 Obed
15.00 Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže v kategórii IV
15.00 Druhé kolo súťaže v kategória V
18.00 Zverejnenie ýsledkov 1. kola súťaže v kategórii V

11. november 
9.00 Druhé kolo súťaže v kategórii IV
13.00 Obed
14.00 Druhé kolo súťaže v kategórii V
17.00  Vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov

Program súťaže pre kategórie VI, VII

11. november 
18.00 – 21.00 Prezentácia účastníkov v kategóriách VI, VII
19.00 Individuálne skúšky s korepetítorom

12. november 
7.30 – 8.30 Prezentácia účastníkov súťaže, losovanie poradia 
9.00 Prvé kolo súťaže v kategórii VI
13.00 Obed
15.00 Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže v kategórii VI
15.00 Prvé kolo súťaže v kategórii VII
19.00 Zverejnenie výsledkov 1. kola súťaže v kategórii VII

13. november 
10.00 Druhé kolo súťaže v kategória VI
13.00 Obed
14.00 Druhé kolo súťaže v kategórii VII
18.00 Vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov


Program je predbežný. Zmena programu vyhradená.