XXI. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina IUVENTUS CANTI 2019

Dátum konania:   29. apríl – 3. máj 2019  
Prihlasovanie na súťaž: 1január – 31. marec 2019 prostredníctvom online formuláru.
Termín uzávierky prihlášok: 31. marec  2019

DÔLEŽITÉ​ UPOZORNENIE: 

Termín uzávierky zmien v súťažnom programe pre súťažiacich s vlastným korepetítorom: 10. apríl 2019

Termín uzávierky zmien v súťažnom programe pre súťažiacich s objednaným korepetítorom: 31. marec 2019   

Termín doručenia notového materiálu pre objednaného korepetítora: 31. marec  2019 

Za správnosť osobných údajov, vekové zaradenie a adekvátnosť súťažného programu zodpovedá súťažiaci a jeho pedagóg.  

29apríl 201kategórie I, II, III / 1. a 2. kolo                                                                                       

30apríl 201kategórie IV​,​ V / 1. kolo

1máj  201kategórie  IV. V / 2. kolo                                                                                                                                                                                        

2máj  2019 kategórie ​​VI, VII  ​/ 1. kolo                                                                                              

3máj  2019​ kategórie ​​VI, VII / 2. kolo