Recenziu  XXI. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina IUVENTUS CANTI 2019 od operného kritika Vladimíra Blaha                    a výsledky súťaže nájdete na stránke Opera Slovakia: 

https://operaslovakia.sk/operna-mlad-na-spevackej-sutazi-iuventus-canti-2019-vo-vrabloch/